Immanuel Kant

(22 aprilie 1724, Königsberg, Prusia – 12 februarie 1804, Königsberg, Prusia) filosof german, unul din cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania. 

English154 Magyar31 Română26
Poartă-te în așa fel încât oricare din faptele tale să devină o regulă universală de conduită.
Frumosul este simbolul Binelui moral și... numai sub acest aspect... oferă plăcere, cerând încuviințarea tuturor celorlalte elemente. Prin aceasta, spiritul devine conștient de o anumită înnobilare a ridicării deasupra simplei sensibilități față de plăcerile primite prin simțuri.
Etica este filozofia convingerii.
Suferința este un impuls către acțiune.
Persoanele a căror viață are un preț se tem de moarte cel mai puțin.
Munca este cea mai bună metodă de a savura viața.
Nu este bine să oferim întotdeauna copiilor recompense. Astfel ei pot deveni egoiști și li se dezvoltă credința că orice lucru se poate vinde sau cumpăra.
Repudierea propriilor convingeri este un act continuu.
A fi responsabil față de sine înseamnă a-ți respecta propria demnitate.
E de datoria mea - aceasta este unica motivație morală.
Oamenii ar fugi unul de altul dacă s-ar vedea unul pe altul în lumina maximei sincerități.
Cel care a scăpat de excese, a scăpat și de mizerie.
Frumusețea unui gest este apreciată, când acesta este făcut ușor și fără efort.
Când mințim, roșim. Dar nu roșim de fiecare dată când mințim. De multe ori roșim atunci când ne este rușine pentru nerușinarea celor care ne învinuiesc.
Când dreptatea piere, nu mai există nimic ce ar putea da preț vieții omului.
Tribunalul pe care omul îl simte în el este conștiința. Conștiința este adaptarea acțiunilor noastre la cerințele acestui tribunal.
Viața oamenilor, petrecută doar în distracții, fără rațiune și morală, nu are nicio valoare.
Datoria! Un cuvânt remarcabil care nu conține în sine nimic măgulitor pentru oameni.
Virtutea înseamnă prezența curajului și a vitejiei, fapt care presupune și existența unui dușman.
Prostia este un handicap fără leac.
Geniul este talentul de a descoperi ceea ce nu poate fi învățat sau studiat.
Toată cultura și arta care înfrumusețează omenirea sunt rezultate ale nesociabilității.
Tot ce spunem trebuie să fie veridic, dar asta nu înseamnă că orice adevăr trebuie să fie spus în public.
A face apel la curaj înseamnă a-l inspira pe jumătate.
Cea mai mare plăcere senzuală, care nu conține nici urmă de dezgust, este odihna sănătoasă de după muncă.
În căsătorie, un cuplu trebuie să formeze un fel de personalitate morală unică.