Szolón

English17 Magyar13 Română12
Bőség csak kicsapongást szül, ha az ember a jólét dús javait nyeri el, s nem zabolázza az ész.
Szolón
Egyformán vagyonos mindaz, ki ezüstben-aranyban gazdag, mind, aki dús búzavetéseken úr, sok lova és öszvére van; ámde az is, ki derűsen éli le épkézláb testtel az élte sorát, nőjén és gyerekén örömét leli, míg fiatalság fűti s a boldogitó, szép napok üdve virul.
Szolón
Bár ha egyenként mindnyájan túltesztek a rókán, együttvéve a nép ostoba, gyáva tömeg.
Szolón
Magad is teljesítsd azt, amit másoktól megkövetelsz!
Szolón
Megtanulván engedelmeskedni, parancsolni is tudsz majd.
Szolón
Barátokat ne gyorsan szerezz, akiket azonban már megszereztél, ne taszítsd el hamarjában!
Szolón
A beszédet hallgatással pecsételd meg, a hallgatást pedig a megfelelő idővel!
Szolón
Őrizd erkölcseid kiválóságát, mely még az eskünél is megbízhatóbb.
Szolón
Kerüld azt a gyönyört, amely bánatot szül!
Szolón
Minden tett mélyén a veszély van; senki se tudja, hogy mit hoz neki még az, mibe most belekezd.
Szolón
A halandó, jó s gonosz egyformán magabízó, minden tettében puszta szeszély vezeti, míg utoléri a balsors: akkor jajgat, odáig tátott szájba galamb: biztat a lenge remény.
Szolón
Mi gőggel tölti az embert, jóra sosem visz.
Szolón
Édesnek lásson, ki barát, keserűnek az ellen, hogy tiszteljen amaz, félni tanuljon emez.
Szolón